top of page
Untitled.png

PETRA BZIRSKÁ


Otázky:  „Kdo jsem“ a „Co je smyslem života“, „Jak žít, abych byla šťastná“? 


Ano, na otázku „Kdo jsi“, bych mohla říct, že jsem žena, dcera, sestra, manželka, maminka dvou dcer a lektorka jógy, masérka, dula.


Ale to není úplná odpověď. 


Hluboká touha po pravdě, lásce a míru mne po těžké autonehodě a zážitku blízké smrti v roce 2001, přivedla k józe, kdy jsem se setkala s učitelkou jógy Mgr. Jarmilou Koudelkovou a její meditační praxí. Studovala jsem jógu pod jejím vedením 12let.


Byla to doba velkého obratu, otočení pozornosti do nitra a sebezkoumání.   V průběhu let jsem se setkala s dalšími duchovními učiteli z Čech, Indie, Brazílie a Ekvádoru.


Jógové zaměření, filozofie i praxe, mi pomohla změnit přístup k sobě i k životu. Studium jógy, čtení jógových textů, relaxace, vizualizace světla, meditace i cvičení jógy se staly mou každodenní realitou.


Důležitým mezníkem byla v roce 2013 návštěva posvátných míst v Indii, kde jsem na hoře Arunačala a v Sri Ramanaashramu, zažívala hluboké spojení s vlastním nitrem, skrze šri Ramana Maharišiho, jogína, který zde žil a spočíval v meditaci od r.1922 až do své smrti v roce 1950. Neuvěřitelně silná duchovní energie míru a lásky tohoto posvátného místa zůstává v mém srdci stále.


Na mé životní směřování měla vliv vize, kterou jsem následně na dalším duchovním místě v Indii, v Pondicherry, v ašramu šri Aurobinda Ghoše dostala inspiraci. Bylo to vnuknutí tvorby relaxačního programu Světelné lázně, pro uvolnění a harmonii ostatním lidem.

V tu chvíli jsem nevěděla přesně, jak program má vypadat a jaká bude jeho náplň. Ale dělo se to vlastně samo, po návratu z Indie, kdy jsem začala potkávat ty správné lidi, hlavně muzikanta a léčitele ing. Petra Piňose a výtvarníka Petra Stieglera, s jejichž pomocí a spoluprací vznikl a dále se rozvíjí program @cestadoticha.cz


Jógový program, který sestavuji pro lekce jógy, pro lekce gravidjógy, pro lektorské kurzy, pro jógovou terapii, nebo Světelnou lázeň, připravuji z vnitřního klidu s láskou a s vděčností.  Děkuji životu, že jsem se s jógou a s opravdovými duchovními učiteli mohla potkat, učit se od nich a nyní mohu předávat své poznání dále.


Jsem velmi vděčná za to, že mohu být vyučující lektorkou jógy, že mohu pracovat a porovat ženy v jejich roli rodičky, svými lekcemi jógy, relaxačními nahrávkami, přípravou k porodu, masáží i doprovodem k porodu.

Jsem ráda, že je zájem ze strany porodních asistentek, dul, lektorek jógy a těhotných žen józe věnovat a přinášet harmonii sobě, svým dětem a všem kolem sebe.


JÓGOVÉ VZDĚLÁNÍ A PRAXE


2001 - Setkání s jógou a studium u Mgr. Jarmily Koudelkové


2004 - Certifikovaná lektorka Gravidjógy a jógy po porodu


Od 2004 - 2022 Lektorka gravidjógy v pražském A centru


2007 - 2009 Český svaz jógy o.s., rekvalifikace pro pracovní činnost cvičitele jógy II. Stupně při FTVS Univerzity Karlovy v Praze


2010 - 2012 Český svaz jógy o.s., rekvalifikace pro pracovní činnost cvičitele jógy I. Stupně při FTVS Univerzity Karlovy v Praze

Od 2012 - 2018 Vedení pravidelných lekcí mantrajógy a práce s životní energií  

Od 2013 - Spolupráce s Ing. Petr Piňos, spolutvůrce  relaxačních a meditačních nahrávek 


2013 - Setkání se šamanským léčením 

Od 2015 - Terapeutka a cvičitelka jógy, gravidjógy v Centru trvalého zdraví Cordeus 

2016 - 2017 Vyučující v akreditovaném kurzu Cvičitel jógy, Synergy Academy

2018 - současnost vyučující kurzu Gravidjógy a jógy po porodu pro lektory jógy a pomáhající profese s Diwali Yoga Praha | Nelou Annou Perglovou


2018 - Certifikovaná dula v AmmaDula Acakademie 


2019 – Rekvalifikační masérský kurz

Od 2021 - Lektorka ve vzdělávacím, akreditovaném kurzu Lektor jógy v jógovém centru Mystery KONTAKT - Mystery Yoga

bottom of page